DELA
Jan-Ole Lönnblad.

De vill efterträda landskapets kulturchef