DELA
Foto: Stefan Öhberg
Ålands medlingsbyrå finns på Hamngatan 4 i Mariehamn. I höst ordnar man, i samarbete med Öppna Högskolan på Åland och Västra Nylands medlingsbyrå en utbildning för medlare. Praktikant Elvira Jansson är en av dem som ska gå utbildningen. Till höger syns medlingshandlerare Mirjam Lukola vid Ålands medlingsbyrå

De söker fler som kan lösa konlikter

Medlare från Ålands medlingsbyrå hjälper till att lösa konflikter vid tvister och brott.