DELA
Foto: Stefan Öhberg

De ska styra sjöfartsmuseet

Landskapsregeringen har tillsatt en styrelse för Ålands sjöfartsmuseum för åren 2020–2023.

Medlemmar är Tomas Fellman, Carola Eklund, Edward Johansson och Titte Törnroth-Sarkkinen. Carola Eklund och Titte Törnroth-Sarkkinen är nya i styrelsen och ersätter Yvonne Törneroos och Gabriella Nordlund. Styrelsen väljer ordförande internt. Ersättare blir landskapsarkivarien Åke Söderlund.