DELA
Foto: Stefan Öhberg
Sjöfartsmuseet har många spännande föremål som sjömän tagit med hem som souvenirer från sina resor runt världen. Skölden till höger kom till Åland från Sydafrika på 1930-talet.

Sjöfartsmuseet ska förnyas

Ett förnyat kuriosakabinett är sjöfartsmuseets första steg mot en ordentlig förnyelse.