DELA
Foto: Stefan Öhberg
De senaste fem åren har 134 sexualbrott anmälts till polisen. Under samma tidsperiod har 30 rättegångar gällande sexualbrott hållits i Ålands tingsrätt. Av de 33 åtal som behandlades i tingsrätten så förkastades åtta.

De förkastade åtalen i sexbrottsmål

Under de senaste fem åren har åtta åtal om sexualbrott förkastats.