DELA
Foto: Stefan Öhberg

De förkastade åtalen i sexbrottsmål

Under de senaste fem åren har åtta åtal om sexualbrott förkastats.
Många av dessa är så pass sekretessbelagda att det inte går att utläsa detaljer, men ofta faller åtalen på brist av teknisk bevisning eller att man inte kunnat styrka att övergreppet skett mot offrets vilja.