DELA

De får medalj idag

I dag hålls högtidlig utdelning av Ålands självstyrelses 75-års jubileumsmedalj samt Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972.

Ålands självstyrelses 75-års jubileumsmedalj instiftades i samband med självstyrelsens 75-års jubileum 1997 och utdelas var femte år. Medaljen tilldelas personer som genom sin gärning och sitt arbete verkat för Åland och självstyrelsen, profilerat Åland på ett synbart sätt samt varit till nytta för Åland och ålänningarna.

Ålands självstyrelses minnesmedaljen tilldelas personer som verkat i landskapets tjänst i minst 20 år, som erkänsla för deras framgångsrika verksamhet landskapet till fromma.

Medaljerna delas ut av lantrådet Katrin Sjögren samt förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson.

Följande personer tilldelas jubileumsmedaljen.

Aaltonen Carina, F.d ministern

Ahlman Ann-Louise, Kulturfrämjaren

Beijar Christian, Stadsfullmäktigeordföranden

Blomqvist Björn, Verkställande direktören

Boijer-Svahnström Johanna, Informationsdirektören

Boman Erika, Doktorn i vårdvetenskap

Brenner Lena, Landsbygdsutvecklaren

Carlsson Petri, Stadsstyrelseordföranden

Casén Anders, Lektorn

Dahl Göran, Kulturfrämjaren

Djupsund Göran, Professorn

Djupsund Rosi, Kulturfrämjaren

Dunder Erica, Kulturfrämjaren

Ehrenkrona Olof, Generalkonsuln

Eriksson Lotta, Klubbhuschefen

Feldt-Ranta Maarit, Riksdagsledamoten

Fjellner Christoffer, Europaparlamentarikern

Flinkman Pasi, Verkställande direktören

Fonsell Olof, Idrottsfrämjaren

Grönvall Hans, Vaktmästaren

Hallstedt Håkan, F.d. Generaldirektören

Henriksson Anna-Maja,  Riksdagsledamoten

Hermans Birgitta, F.d. klinikchefen

Iremark Ingrid, F.d. Generalkonsuln

Karlsson Rune, Kulturfrämjaren

Karlström Fredrik, F.d. Ministern

Karlström Maria, Guldsmeden

Lodenius Per, Riksdagsledamoten

Lundberg Peter, IFK Mariehamns huvudtränare

Löfström Mats, Riksdagsledamoten

Mikkola Dan, Verkställande direktören

Mörn Johan Turistfrämjaren

Nikander Ylva, F.d. Socialkuratorn

Nordman Dan, Lektorn

Numminen Satu, Företagaren

Orre Annika, Reportern

Palamarz Elisabeth, F.d. Överantikvarien

Raitanen Leena Rektorn

Randelin Elspeth, Bibliotekarien

Ranta Antti, Technical Service Specialist

Rask Annette, Sjukskötaren

Sjöblom Harry ”Tirri”, Företagaren

Sundblom-Lindberg Maria Prästen och programledaren

Sundqvist Marika ”Mysan”, Verksamhetsledaren

Thörnroos Jan-Tore Sjökaptenen

Torvalds Nils, Europaparlamentarikern

Wennström Jan Verkställande direktören

Westerberg Synnöve, Kulturfrämjaren

Wiklund Anders, Verkställande direktören

 

Följande personer tilldelas idag Ålands självstyrelses minnesmedaljer.

 

Förnamn                                       Titel

Bergman Ann-Sofi                                   Närvårdare/Primärskötare

Bergström Ian                                          Projektledare

Damstén Pernilla                                     Sjukskötare

Engblom Siv                                             Sjukhusbiträde

Englund Christina                                    Byråsekreterare

Eriksson Gudrun                                      Avdelningssekreterare

Eriksson Gunnel                                       Sjukskötare

Eriksson Jörgen                                        Naturvårdsintendent

Eriksson-Granskog Agneta                     Utbildningsledare

Fagerholm Tommy                                   Mätningsbiträde

Fagerström Gabriella                                Avdelningssekreterare

Forsgård Kaj                                            Snickare

Geelnard Evelyn                                      Närvårdare/Tandskötare

Holmes-Bergman Christina                      Avdelningssekreterare

Häggblom Anette                                     Överlärare

Höstman Jeanette                                     Studiekoordinator

Idman Kerstin                                          Närvårdare/Primärskötare

Jansson Börje                                           Landskapskamrer

Karlsson Conny                                        Lektor

Karlsson Marlene                                     Sjukskötare

Larson Åsa                                               Sjukskötare

Liljeberg Lenita                                        Närvårdare/Primärskötare

Lindeman Kaj                                          Vägunderhållsarbetare/Kanalvakt

Lindholm Per-Erik                                   Skogsbruksarbetare

Lundberg Susanne                                   Hälsovårdare

Mattsson Solveig                                      Sjukskötare

Nordqvist-Alm Gun                                 Restaurangföreståndare

Nyman Kristina                                        Sjukhusbiträde

Oksman Annikki                                      Närvårdare/Primärskötare

Sandvik Mikael                                        Byråchef

Sjöstrand Heidi                                        Hälsovårdare

Smiderstedt Catharina                             Trafiksäkerhetskonsulent

Sundblom Maria                                       Sjukskötare

Sundqvist Marika                                     Sjukskötare

Söderlund Denice                                    Sjukhusbiträde

Tillema Rigmor                                         Alarmoperatör

Wiklund Gunilla                                       Vårdbiträde

Wikström Charles                                     Vaktmästare/Gårdskarl

Viktorsson Åke                                        Överkonstapel

Wrede-Jansson Regina                             Sjukskötare

Vuolteenaho-Rydell Hannele                   Sjukskötare