DELA

Datorn allt viktigare i skolundervisningen

Datorn – obligatorisk för alla som studerar vid Ålands Lyceum.

– De som börjar i ettan i år kommer att skriva nästan alla sina studentskrivningar digitalt. Det här är nödvändigt för att förbereda de studerande inför det, säger Marcus Koskinen-Hagman, rektor vid Ålands Lyceum.
Datorn blir allt viktigare i undervisningen och digitaliseringen av studentskrivningarna gör att behovet av datorer ökar ytterligare. För de studerande som inleder sina studier vid Ålands Lyceum i höst är det enbart studentskrivningen i matematik som kommer att skrivas med papper och penna.

– I och med att studentskrivningarna blir digitala är det nödvändigt med datorer i undervisningen. Att skriva studentskrivningarna på datorn är inte samma som att skriva med papper och penna. Det är viktigt att proven inte blir ett test i teknikkunskap, säger Koskinen-Hagman.

Kravet på att studeranden ska ha en dator som hjälpmedel i undervisningen är ingenting nytt. I flera skolor i riket är datorer ett naturligt inslag i undervisningen och vid Ålands Lyceum infördes krav på egen dator förra året.

– Det har fungerat riktigt okej men det blir förstås bättre hela tiden, säger rektorn.

Positiv till förändringar

Koskinen-Hagman säger att premiäråret har bjudit på både mot och medgångar rent tekniskt men han ställer sig ändå positiv till förändringen.

– När vi kan arbeta med datorerna och skriva prov i liknande system som det som används vid studentskrivningarna ger det bra möjligheter för våra studeranden att förbereda sig inför de riktiga studentskrivningarna. Tekniken ska sitta i benmärgen vid det laget, säger han.

Baserat på erfarenheter från de första digitala studentskrivningarna har anvisningarna inför skrivandet av proven justerats. Vid sidan om digitaliseringen har även nya läroplaner tagits i bruk sedan första augusti i år. En av de mest framträdande förändringarna är betoningen på ordet multiliteracitet.

– Text, rörlig bild, ljud. Idag finns det många olika sätt att förmedla kunskap på. Vi behöver bredda våra kanaler för att inhämta kunskap och våra sätt att använda den, säger han.

Fokus på källkritik

Enligt Koskinen-Hagman kommer den här förändringen att märkas i undervisningen genom ett större fokus på källkritik, analytisk förmåga och ett utökat eget ansvar.

Men att datorn är ett obligatoriskt arbetsredskap ska inte bli en fråga om ekonomi säger rektorn och skolan har gått in med en subventionering på några datormodeller.

– Man kan använda sin egen dator om man har det eller köpa en billig dator begagnat. Men vi erbjuder också våra studeranden att köpa en ny dator subventionerat, säger han och tillägger att subventioneringen gäller två specifika modeller.

De allra flesta datormodeller, om än inte alla, fungerar med det specialutvecklade operativsystemet, Abitti, som används i undervisningen och under provskrivningarna, säger Koskinen-Hagman.