DELA
Foto: Erkki Santamala

Sänkt rörelseresultat för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat för 2016 minskade med 17 procent jämfört med 2015.
Rörelseresultatet för 2015 var rekordhöga 30,3 miljoner. I fjol stannade det på 25,1 miljoner.

Banken har försvarat sitt räntenetto bra trots sjunkande marknadsräntor, skriver Ålandsbankens vd Peter Wiklöf i bokslutskommunikén:

– Vi såg även under slutet av året en högre aktivitetsnivå hos våra placeringskunder, vilket i fjärde kvartalet resulterade i högre courtageintäkter och stigande volymer inom aktivt förvaltat kapital.

Ålandsbanken har ”växt och blivit starkare” 2016.

– Trots detta når vårt resultat inte upp till föregående års rekordnivå, vilket i huvudsak beror på lägre intäkter från vår treasury-verksamhet där nettoresultat från finansiella poster var 3,8 miljoner euro lägre än föregående år.

Räntenettot ökade med två procent till 55,1 miljoner euro.

Provisionsnettot minskade med tre procent till 44,9 miljoner euro.

Kostnaderna minskade en aning, från 91,6 till 91,3 miljoner euro.

Nedskrivningen av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,1 miljoner euro. motsvarande en kreditförlustnivå på 0,11 procent.

Vinsten per aktie blev 1,29 euro jämfört med 1,60 föregående år. Inför bolagsstämman den 6 april föreslås att dividenden per aktie blir 60 cent – lika mycket som föregående år. Det motsvarar 47 procent av vinsten.