DELA
Foto: Stefan Öhberg

Centern vill göra om lagtingets arbete

Höjd ersättning, men marginellt mer arbetstid.

Nu vill Centern att lagtinget gör om årsplaneringen, får fler beredande utskott för att sysselsätta alla ledamöter – som förväntas ha beredskap hela året.
Arvodeskommissionen beslutade nyligen att höja årsarvodet för ledamöter i lagtinget från 45 700 till 58 800 euro från och med 20 oktober när det nyvalda lagtinget tillträder.

Höjningen på 13100 euro per år har väckt uppmärksamhet och redan fått Liberalerna att kräva en modernisering av årsschemat för lagtinget.

Nu vill även Centern förändra lagtingets arbete – i första hand genom att efterlysa en översyn av utskottsstrukturen, men också genom att utöka lagtingets arbetstid.

Årsschemat är i dag indelat
i perioder för plenum (19 veckor), samt beredskap för plenum och utskott (12 veckor). Men därmed också långa perioder utan schemalagt arbete. Trots att det där finns utrymme för mer
utskottsarbete och arbete inom till exempel Nordiska rådet,
Östersjökonferensen eller självstyrelsenämnden menar Centern att årsschemat ofta följs för bokstavligt och att förslaget
till utökning av det inte är tillräckligt

– Vi har inte ett heltidsarbete. Det produceras för lite från landskapsregeringen för att fylla
tiden för 30 ledamöter, säger
Veronica Thörnroos.

– Vi är också det enda nordiska parlamentet där vi alla leda-
möter inte har en ordinarie plats i ett utskott.

Ekonomiska trösklar

Därmed har inte alla ledamöter möjlighet att delta fullt ut i sitt uppdrag, enligt Centern som vill utöka antalet utskott. Sedan åtta år tillbaka finns bara tre stycken och Centern menar att de bara hinner med det nödvändigaste på agendan. Tiden för befintliga utskottsarbeten anses så pressad att det inte finns tid att göra studiebesök som man önskar.
Områden som näringspolitik, miljö, kultur och utbildning får inte det utrymme de behöver.

– Kultur och utbildningar har inte fått något fokus över huvud taget, säger gruppledaren Harry Jansson.

Det finns ekonomiska trösklar för en utökning. Att utöka antalet utskott kräver utökade administrativa resurser, som sekreterarfunktioner. Och en större synkning med landskapsregeringen.

”Glöm årsplaneringen”

Centern säger att arvodeshöjningarna gjort frågan aktuell, men menar att initiativet inte handlar om att försvara ersättningen. Tvärtom togs den upp redan i december

– Jag hade inte en aning om att arvodeskommissionen planerade en höjning, säger Harry Jansson.

I dag är det tomt i lagtingets årsplanering under nästan hela februari, från midsommarveckan till mitten av augusti och större delen av oktober. Det brukar vara populärt med semester-
resor under dessa perioder.

Harry Jansson ser en möjlighet att till exempel diskutera
EU-frågor närmare i februari.

– Glöm årsplaneringen. Lagtingsledamöter ska kunna ha beredskap och delta hela året, säger han.