DELA
Foto: Stefan Öhberg

Centern kritiserar båda regeringar

”Grövsta slaget mot självstyrelsen”.

Så rubricerar Centerns ordförande Jörgen Pettersson ett uttalande om riksregeringens förslag om att sänka klumpsumman, som även innehåller kritik mot landskapsregeringen.

Av allt att döma kommer beskedet överraskande vilket väcker viktiga frågor, skriver Pettersson och fortsätter:

– Med vilken rätt anser sig Finlands regering kunna göra övergrepp på den åländska självstyrelselagen?

– Vad har Ålands landskapsregering gjort för att försöka förhindra den här situationen?

– Har det överhuvudtaget skett några ministermöten mellan Åland och Finland innan propositionen gick till riksdagen?

Han anser att fokus från åländskt håll har legat fel.

– Vi fruktar att kontakterna mellan den åländska och den finländska regeringen har varit få, om ens några. Medan LR ritat om den åländska kommunkartan har man missat det som pågår i Helsingfors och som skakar vår nittiofemåriga självstyrelse i grunden.