DELA
Foto: Jonas Edsvik

Carolina Lindström kyrkoherde i Saltvik

Domkapitlet i Borgå stift meddelar att församlingspastorn i Saltviks församling, Carolina Lindström, har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från och med den 1 april i år till 31 maj nästa år.

Kyrkoherdetjänsterna i Sund-Vårdö församling och Brändö-Kumlinge församling förklaras lediga att sökas senast 6 april klockan 15.00. (ikj)