DELA
Foto: Patrik Dahlblom
Mannen på helikopterplattan heter Cameron Jones. Han ansvarar för camcoptern start och landning. När farkosten är i luften tar annan personal över. Till höger om startplattan står en av de två camcoptrarna som gränsbevakningsväsendet har lånat av den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA.

Camkoptrar testflygs över Åland

En obemannad luftfarkost har gjort sina första flygturer över stan.