DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bidrag för drönare och värmekamera

Mariehamns räddningsverk får 2 400 euro i landskapsbidrag för att köpa en drönare

– Efter sommarens markbränder har räddningsmyndigheterna sett behovet av att kunna kartlägga uppgifter såsom brandspridning, angreppsvägar, hotade objekt med mera, skriver landskapsregeringen i beslutet.

Räddningsmyndigheterna har kunnat låna polisens drönare men denna finns inte alltid tillgänglig för handräckning. Drönaren ska placeras i ledningsbilen och kommer således att utnyttjas i hela landskapet för att snabbt kunna ge lägesbilder vid större händelser.

– Dessutom är en drönare nyttig inom det förebyggande arbetet då digitala insatsplaner ska tas fram.

Samtidigt får Räddningsområdet Ålands landskommuner/Jomala kommuns räddningsledningsfunktion 5 041 euro för att köpa en värmekamera, Kameran kan även ta stillbilder och filma med en lagringskapacitet av 600 minuter.

– Då värmekameran kommer att placeras i ledningsbilen är detta utrustning som hela landskapet kommer att ha nytta av, skriver landskapsregeringen i sitt beslut om finansiering.