DELA

Byggstart snart för Jomalas samlingshus

Samlingshuset i Jomala byggs av Hans Mattsson ab, och byggstarten blir i november 2018. Det har byggnadskommittén för Samlingshuset beslutat.

Två entreprenörer hade lämnat anbud på att bygga Samlingshuset i Jomala, och valet föll alltså på Hans Mattsson ab. Samlingshuset uppförs som en så kallad miljöbyggnad 3.0, en svensk typ av certifiering av byggnader.

– Det handlar om att göra så miljövänliga val som möjligt när det gäller byggmaterial, ventilation, uppvärmning, med mera, säger byggnadskommitténs ordförande Dennis Jansson.

Eftersom byggnaden blir miljövänlig så får Jomala kommun ett bidrag för projektet från landskapsregeringen motsvarande 25 procent av byggkostnaderna.

– Miljöbidraget gör det här till en mycket bra investering för kommunen. Vi har redan fjärrvärme i Jomala, via biogasanläggningen vid ÅCA. Huset får lågtempererad golvvärme som ger en behaglig inomhusmiljö och en energimässigt bättre uppvärmning, säger Dennis Jansson.

Samlingshuset ska inrymma två dagisavdelningar, en idrottshall, bibliotek och fritidslokal för ungdomar efter skoltid. Personal från skolan och kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet har varit med och planerat, och arkitekt Tiina Holmberg har ritat.

Läs mer i måndagens Nya Åland!