DELA
Foto: Stefan Öhberg

Budgetmotion om höjd klumpsumma

Svenska riksdagsgruppen föreslår i en budgetmotion att man höjer avräkningen till Åland från 0,45 procent till 0,48, eller med drygt 15 miljoner per år.
Den kommer knappast godkännas, men riksdagsledamot Mats Löfström säger att det är ett sätt att prioritera frågan.

– Det går bra för Ålands ekonomi och vi har hög sysselsättning, det ger möjlighet att kontinuerligt lyfta upp saken i debatten.

Riksdagen inledde i går slutbehandlingen av statsbudgeten för nästa år. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström betonade i debatten behovet av att komma vidare med arbetet att höja avräkningsgrunden till Åland, så att den beaktar Ålands befolkning som vuxit snabbt.

– De offentliga utgifterna på Åland växer för att ta hand om en större befolkning, men utan att Ålands offentliga intäkter växer i samma takt på grund av dagens ekonomiska självstyrelsesystem. Det här är ett strukturellt problem, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Budgetmotionen hör inte ihop med det nya ekonomiska systemet för Åland, som ännu inte är färdigt behandlat.

– Om den här motionen godkänns skulle den påverka nästa års budget.

Han är förste undertecknare av motionen, men säger att hela svenska riksdagsgruppen står bakom. Den har behandlats i finansutskottet och röstning sker i veckan. Men den kommer högst antagligen inte gå igenom, säger Löfström.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!