DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KVINNLIGA CHEFER Kvinnorna dominerar på chefsposterna inom hotell- och restaurangbranschen visar Åsubs statistik. På bilden hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund.

Branschen där kvinnor dominerar

Kvinnorna dominerar lönemässigt i ledningspositioner inom hotell- och restaurangbranschen på Åland visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Överlag har antalet kvinnor i företagsledningar ökat något sedan 2012. Men 72 procent av alla chefer är fortfarande män.
Medellönen för kvinnor har stigit något sedan 2012 just på grund av att deras antal ökat i ledningspositioner. Men inom de olika yrkesgrupperna varierar könsfördelningen rätt mycket visar statistik för 2014 från Åsub.

Männens andel är fortfarande stor i många av yrkesgrupperna. Bland chefer är männens andel 72 procent och bland övriga arbetstagare är deras andel 51 procent. Endast 34 procent av samtliga heltidsanställda inom den privata sektorn är kvinnor. Inom den offentliga sektorn är situationen den motsatta, där cirka 67 procent av de heltidsanställda är kvinnor.

Endast i några få yrkesgrupper har kvinnorna högre inkomst än männen, främst inom ledande tjänster inom hotell- och restaurangbranschen. Där har kvinnorna både högre ordinarie förtjänst och högre totalförtjänst – inklusive alla tillägg – än männen.

Fortfarande visar statistiken för löneskillnader att kvinnornas månadsinkomster ligger på en relativt låg nivå jämfört med männens. Men situationen har förbättrats något till kvinnornas fördel sedan senaste undersökningen gjordes år 2012.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!