DELA
Foto: Rasmus Olin

Brändö-missnöje med turlistor

Brändö kommun är inte nöjd med de föreslagna turlistorna för Åva-Osnäs från och med första september. Därför har man nu lämnat in en skrivelse till landskapet.

”Kommunen hoppas att ÅLR i högre grad beaktar kommunens önskemål om turer för framförallt rutten Åva – Osnäs. Detta eftersom uppfattningen är, så länge ingen analys som bygger på statistik och enkäter finns att tillgå, att beläggningen på nämnda rutt har ökat mer än marginellt under de senaste 5–10 åren.” Det skriver kommundirektören John Wrede i brevet till landskapsregeringen.