DELA
Foto: Amanda Näsman
Rökdykare ska inte gå ensamma in i en brinnande fastighet. De ska arbeta i par med en tredje person som leder insatsen utanför fastigheten. En godkänd rökdykarutbildning är obligatorisk för alla tre.

Brandkårer behöver nya rökdykare

Allt fler frivilliga brandkårister som vill gå på en kurs för att bli rökdykare har svårt att klara de fysiska testerna.