DELA
Foto: Emma Harald

Bra båtsommar för skärgården

Antalet båtnätter 2018 ökade med drygt sex procent jämfört med 2017, speciellt skärgården har jämfört med tidigare haft en bra säsong.
Det visar Åsubs färska statistik.

I skärgården ökade båtnätterna med tolv procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om knappt tre procent.

Om man jämför med 2017 ökade övernattningarna i 15 hamnar och minskade i fem hamnar

Totala antalet båtnätter 2018 var 29 600. Rekordet under de senaste tio åren sattes 2012 med nära 32 000.

Drygt 10 000 båtnätter, knappt 34 procent, noterades i skärgårdshamnarna och nästan 19 600, drygt 66 procent, i de faståländska hamnarna. Av övernattningarna ägde drygt 72 procent rum i juli.

Finländska besökare dominerar med knappt 67 procent av båtnätterna, svenskar stod för för knappt 21 procent, tyskar för närmare sex procent, norska besökare för knappt en halv procent och danska besökare för en procent. Även besökare från övriga Europa noterades.

– Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2018 till nästan tre personer, vilket är något färre än 2017. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 87 600 år 2018, skriver Åsub.

Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 20 gäst- och besökshamnar där betalning har uppburits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Om till exempel fem båtar stannar två nätter redovisas det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade, noterar Åsub.