DELA
Foto: Pekka Järvinen

Borefartyg räddade besättning i sjönöd

Borefartyget Norstream var först på plats och räddade sju besättningsmän när ett fraktfartyg sjönk vid Englands kust natten till söndagen.
Det Barbadosregistrerade fraktfartyget Fluvius Tamar var cirka 26 sjömil från Margate på Englands sydöstra kust när Mayday-nödmeddelandet sändes ut.

Fartyget som hade 3 800 ton magnesiumoxid i lasten, sjönk snabbt.

Nödmeddelandet nådde det Helsingforsregistrerade roro-fartyget Norstream, som var på väg till Tilbury i England. Fartyget kontaktades också av Dovers kustbevakning.

Norstream nådde fram till Fluvius Tamar och räddade alla sju besättningsmän innan räddningsstyrkorna var på plats. Enligt Kentonline befann sig flera i Fluvius Tamars besättning i vattnet Norstream kom till platsen..

Läs mer i måndagens Nya Åland!