DELA
Foto: Erkki Santamala

Besvär om norra linjen förkastas

Marknadsdomstolen förkastar besvären mot upphandlingen av trafiken på norra linjen, Hummelvik-Torsholma respektive Åva-Osnäs.
MSSF Skärgårdsfärjan AB hade lämnat in besvär mot upphandlingen, som vanns av Nordic Jetline Finland.

Det klagade bolaget anser att däcksbefälen vid Nordic Jetline inte uppfyller de kompetenskrav som fanns i anbudsförfrågan.

Marknadsdomstolen förkastar besvären och ålägger Skärgårdsfärjan att betala landskapsregeringens rättegångskostnader på 3 000 euro.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!