DELA
Foto: Jonas Edsvik

Besvär mot stadens Bio Savoy-beslut

Bio Savoy-innehavaren Patrik Landells juridiska ombud Marcus Måtar har lämnat in ett besvär till förvaltningsdomstolen med anledning av ett beslut som stadens byggnadsnämnd tog för en månad sedan.

Nämnden hotar med ett vite på 200 500 euro om inte fasaden på den k-märkta biografbyggnaden byggs om före slutet av maj. Det handlar bland annat om att tilläggsisolering ska tas bort, att fönstren på den södra fasaden ska flyttas utåt och att biografen ska målas enligt den gällande färgsättningsplanen.