DELA
Foto: Stefan Öhberg

Beslut om vårfågeljakten nästa vecka

Vårfågeljakt togs upp på lagtingets frågestund i fredags av Centerns Mikael Lindholm. 

– Landskapsregeringen försöker hitta en strategi som gör att vi kan tillåta vårjakt, utan att äventyra jakten på lång sikt och undvika att hamna i domstol. Tidigare har vi skjutit en art som haft en gynnsam bevarande status och nu har den inte längre det, sade jaktminister Camilla Gunell (S).

– Det är mycket viktigt att vi hittar ett sätt att delta i EU:s förvaltningsplan eftersom det kan vara ett sätt att trygga jakten på sikt. Nu påbörjas en förvaltningsplan för ejdern och Åland har för avsikt att delta i arbetet. Vi behöver vara aktiva, både landskapet, jägarna och ålänningarna kan göra mycket. Ett motiv för fortsatt vårjakt på Åland är jägarkårens aktiva viltvårdande insatser, sade Gunell.

Stephan Toivonen (ÅLD) ställde frågan om hur det är möjligt att man i Danmark under de senaste åren skjutit över 40 000 ejdrar under de senaste åren.

– Det är möjligt eftersom man skjuter på hösten medan man på Åland skjuter under reproduktionstiden under våren. Men eftersom ejdern nu bytt kategori från en gynnsam bevarande status till sårbar status kan det också få effekter på den danska jakten.

Det beror på slutsatserna i förvaltningsplanen, sade Gunell.

Gunell konstaterade också att landskapsregeringen fattar beslut om frågan nästa vecka. Innan det ska hon förankra beslutet i lagtingets lag- och kulturutskott.

Läs mer om frågestunden i morgondagens Nya Åland.