DELA
Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Besked på veckans coronainfo i riket: ”Man borde nu se över restriktionerna i Finland försiktigt”