DELA
Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Besked på veckans coronainfo i riket: ”Man borde nu se över restriktionerna i Finland försiktigt”

Antalet coronafall som bekräftats har minskat något i Finland förra veckan, då 52 000 nya fall av coronasmitta registrerades, jämfört med 57 000 veckan innan. Det kom fram i dag när Institutet för hälsa och välfärd, THL,  och Social- och hälsovårdsministeriet höll den coronapresskonferens som ordnas varje vecka.