DELA

Besked om vårjakten i april

Domen i vårjaktsärendet kungörs den 22 april, detta enligt landskapsregeringen idag måndag.

Såhär skriver man i ett pressmeddelande:

”Landskapsregeringen har mottagit meddelande av Europeiska unionens domstol om att domen i ärende C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding på Åland kungörs den 22 april. Landskapsregeringen kommer därför att avvakta domen före eventuella beslut om vårjakt 2020 fattas.”