DELA
Foto: Erkki Santamala

Fjäderfän ska hållas inomhus efter virushot

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras analys av de döda viggar som påträffats på Åland pågår.

På fredagen utfärdade jord- och skogsbruksministeriet en förordning om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar.

H5N8-viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä om fåglarna kommer i antingen direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Förordningen gäller också på Åland, säger tf landskapsläkaren Olli-Pekka Lehtonen.

– Fjäderfän måste hållas inomhus, eller utomhus om området skyddas med ett tillräckligt tätt nät.

Förordningen gäller tills vidare även om det visar sig att de viggar som jägare hittat i Vårdö och södra Lemland inte bar på H5N8-viruset som spritts i Europa.

– Det är sannolikt att man hittar flera döda fåglar. Om viruset funnits i Skåne kan det ha transporterats till Åland. Så det är bäst att vara försiktig, säger Olli-Pekka Lehtonen.

Evira rekommenderar att fjäderfä och hobbyfåglar tas inomhus.

– Om viruset visar sig vara högpatogen fågelinfluensa etableras en restriktionszon kring platsen där de döda fåglarna påträffades, skriver Evira i ett pressmeddelande.

Med restriktionszonen begränsas förflyttningen av fjäderfä och tillsynen över fågelinfluensa intensifieras.

– I dagsläget har ingen H5N8-virussmitta observerats från fåglar till människor. I varje fall bör man ändå inte röra vid döda fåglar, understryker Olli-Pekka Lehtonen.

Den som hittar döda fåglar bör kontakta landskapet miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.

Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin säger till Nya Åland att han vill avvakta med rekommendationer om hur jägare ska hantera sjöfåglar tills beskedet från Evira kommer.

Läs mer här:

Fågelinfluensa på Åland