DELA
Foto: Stefan Öhberg

Besked idag om vem som klarat studenten

Idag har Studentexamensnämnden skickat ut resultatet av vårens studentskrivningar till de finländska gymnasierna.  Under våren 2024 avlägger cirka 24 800 personer studentexamen, vilket är cirka 300 färre än våren 2023.
Av vårens nya studenter tar ungefär 2000 studenten vid ett svenskspråkigt gymnasium. Ännu fler studenter kommer att få sin examen när de klarar sina återstående studier.