DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>BESTRIDER Rasmus Basilier anser inte att allt gick rätt till när han måste sluta som kommundirektör i Eckerö.

Basilier överklagar uppsägningen

Eckerös tidigare kommundirektör Rasmus Basilier har besvärat sig mot uppsägningen av honom.
Det är främst två punkter som Rasmus Basilier lyfter fram i sitt besvär. Dels att man från Eckerös sida inte beaktat kontraktet mellan Basilier och kommunen, speciellt med tanke på uppsägningstiden.

Dels själva förfarandet, alltså hur det gick till när Basilier sades upp från tjänsten, där han anser att kommunen inte följde gällande lagstiftning.

Beslut om att säga upp Rasmus Basilier tog på ett turbulent kommunfullmäktigemötet den 16 april. Båda före och efter beslutet har kommundirektörstjänsten splittrat Eckerö.

På ett möte i början av maj kom kommunstyrelsen i Eckerö fram till att beslutet att avskeda Basilier tagits enligt lagen. Men John Hilander reserverade sig mot beslutet. Han anser att diskussionen inte slutfördes i ärendet eftersom alla fullmäktigeledamöter och styrelsens representanter inte fick taltur.(ab)