DELA
Foto: Joakim Holmström

Bärkraft: Svårt att nå målen till 2030

Om det åländska samhället fortsätter i samma spår kommer utvecklingsmålen inte att nås till 2030. Bärkrafts tredje statusrapport på 35 sidor presenterades i går på Alandica debatt.
–Trenden är totalt sett inte så positiv att vi når målen med den fart som vi i dag håller, säger koordinator och samhällsplanerare Karolina Gottberg på Bärkraftsmötet.