DELA
Foto: Joakim Holmström
Arkivfoto från vattenprovtagning på Nabben.

Badförbud även vid Nabben efter vattenprovsresultat

”Risken för vattenburen smitta är hög. Höga halter av dessa bakterier indikerar även närvaro av andra bakterier eller parasiter.”
ÅMHM skriver att orsaken till de höga halterna är oklar men ”i allmänhet tyder höga halter av dessa bakterier på fekal påverkan från människa eller djur, exempelvis via avlopp, naturgödsel eller avföring från fåglar”.

Myndigheten tar nya prover och publicerar resultaten löpande.
Resultaten från senaste kontroller hittas här:
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=sv…