DELA
Foto: Stefan Öhberg

Även åklagaren överklagar Paf-domen

Statsåklagare Tom Laitinen beslutade på tisdagen att lämna in ett besvär om tingsrättens Paf-dom till hovrätten. Laitinen är missnöjd med straffmätningen från tingsrätten.
Tingsrätten dömde Paf till en samfundsbot på 50 000 euro. Åklagaren yrkade på 700 000 euro. För övrigt överklagar Laitinen inte domen.

Tingsrätten fällde Paf för penningtvätt av oaktsamhet. Paf har redan tidigare överklagat domen.