DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åtta nya covid-19-fall

Åtta nya covid-19-fall har registrerats av ÅHS, Ålands hälso- och sjukvård.
– Alla åtta smittade hör till samma smittkedja. Smittkedjan har sin början, sitt ursprung, utanför Åland. Detta klassas alltså inte som samhällssmitta, skrev ÅHS hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

– Smittspårningen pågår fortfarande så det finns ännu inte uppgifter på hur många som sätts i karantän.

Virusmutationen

Inresande från Storbritannien bör låta Covid-19-testa sig även om de inte har några symptom.

Det rekommenderar THL, Finlands institut för hälsa och välfärd, med anledning av virusmutationen som upptäckts i Storbritannien. Det gäller också personer som testats negativt i Storbritannien en eller två gånger innan ankomsten till Finland.

Rekommendationen gäller inte personer som satts i karantän av smittskyddsläkare De ska följa läkares anvisningar.

Enligt den informationen som ÅHS skickat ut finns det inga vetenskapliga belägg för att mutationen orsakar allvarligare infektioner eller är mer dödlig än tidigare varianter. (pd)