DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åsub-rapport: Bnp ner 16 procent – risk för mer negativ utveckling

Åsub har publicerat sin senaste konjunkturrapport om Ålands ekonomiska situation. Bnp sjunker i år med 16 procent. Framtiden är svår att förutse, men antalet inresande väntas vara en tredjedel mindre nästa år i jämförelse med 2019. Sammantaget gör osäkerheten att det finns en risk för en betydligt mer negativ utveckling än den som presenteras i rapporten.

Åsub anser att läget nu är mer negativt än det var i april. Läget är mycket svårbedömt. Man utgår från att virusspridningen och efterföljande åtgärder kommer fortsätta fram till slutet av nästa år. Reserestriktionerna förväntas fortsätta nästa år, vilket påverkar antalet inresande. Åsub konstaterar att det finns en risk för att utvecklingen blir betydligt mer negativ än den som presenteras i rapporten.

Det privata näringslivet krymper med en femtedel, men den offentliga sektorn växer med knappa 3 procent i år. Sammantaget minskar årets bnp med 16 procent. Nästa år väntas bnp växa med 9 procent.

Inflationen väntas i år bli -0,2 procent. Tack vare tillfälliga och permanenta stödsystem minskar hushållens disponibla inkomster mindre än vad produktionen minskar.

Arbetslösheten förväntas sjunka långsamt. För hela året väntas arbetslösheten i år bli 9,5 procent och 7 procent nästa år. Långtidsarbetslösheten förväntas växa.

Kommunerna påverkas också. Samfundsskatterna för 2019 ökade med cirka 4 procent. I år väntas de sjunka med en femtedel och kommunernas samlade skatteinkomster väntas sjunka med cirka 5 procent.

Den bransch som drabbats hårdast är transportbranschen och hotell- och restaurangbranschen. Handels omsättning har också minskat drastiskt.

Finansbranschen uppvisar starka resultat.