DELA
Foto: Erkki SantamalaJohannes Snellman vd ÅCA

Arla lockar med högre pris

”Vi har nåtts av information om att Arla Finland har för avsikt att sammankalla utvalda åländska mjölkproducenter till ett möte för att erbjuda dem möjligheten till direktleveranser till Arla Finland till ett avräkningspris som är klart högre än vad övriga inhemska mejeriföretag förmår betala och som skulle avse långsiktiga leveransavtal.”

Det skriver ÅCA:s vd Johannes Snellman i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet är rubricerat ”Angående ryktet om Arlas intresse för åländsk mjölk”, och fortsätter:

”Vi är förvånade över initiativet. ÅCA har tidigare varit i direktkontakt med Arla för att undersöka möjligheten att på affärsmässiga grunder se över möjligheten att leverera tillfälliga överskott av mjölkråvara till Arla Finland. Hittills har det inte lett till leveransöverenskommelser pga. att höga transportkostnader omöjliggjort leveranser som kan tillfredställa parternas krav på lönsam hantering. Sådana tillfälliga leveransavtal är vanliga mellan mejerier i både Finland och i Sverige för att jämna ut den naturliga variationen i råvarutillförseln.

Vi har på nytt kontaktat Arla Finland för att höra deras version av planerna och föreslagit ett möte med dem.

Ålands Centralandelslag, ÅCA ägs av de åländska mjölkproducenterna. I nuläget har ÅCA 37 st. mjölkproducerande gårdar som levererar all sin mjölk till det gemensamma företaget. ÅCA levererar färska, högklassiga lokalproducerade livsmedel till den åländska lokalmarknaden samt till närmarknaderna utanför Åland, och därigenom erbjuds medlemmarna bästa möjliga avräkningspris för mjölkråvaran, så att mjölkgårdarnas ekonomi kan tryggas både i ett kortare och i ett längre perspektiv.”

Johannes Snellman meddelar att han i detta skede inte har ytterligare kommentarer.