DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>PÅ VÄG BORT Snart kan en del av den åländska mjölken lämna landskapet. Flera mjölkproducenter har accepterat Arlas bud.

Arla-leverantörer får sitt andelskapital

ÅCA betalar runt 230 000 euro i andelskapital till de mjölkbönder som gått över till Arla, eller som har lagt ner produktionen.
– De kommer att få tillbaka pengarna det här året, säger andelslagets styrelseordförande Trygve Sundblom.

Det var i fjol som elva av Ålands centralandelslags medlemmar började leverera till Arla i Finland. I och med det upphörde deras medlemskap i ÅCA. Enligt ÅCA:s regelverk ska andelskapitalet återbetalas inom det följande räkenskapsåret.

Läs tidigare artikel:

Arla förhandlar med flera mjölkbönder