DELA

ÅCA har anmält Arla

Ålands Centralandelslag, ÅCA har anmält Arla Oy till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för konkurrensbegränsande verksamhet genom missbruk av dominerande ställning. Det meddelar ÅCA i ett pressmeddelande.

Arla Oy gör sig som dominerande aktör skyldig till konkurrensbegränsande verksamhet genom kraftig överprissättning av åländsk mjölkråvara, menar ÅCA. Förutom ett högt råvarupris, tar Arla Oy även på sig en exceptionellt hög transportkostnad för att transportera åländsk mjölk till fastlandet, viket sammantaget leder till en betydande förlust per såld liter färskmjölk. Detta sker i syfte att kväsa konkurrensen från det åländska mejeriet.

ÅCA:s ledning ser sig nödgad att göra anmälan för att trygga ÅCA:s verksamhet och därmed långsiktigt trygga mjölkproduktionen samt mjölkförädlingen på Åland, skriver man. Därtill säkras en del av mångfalden i åländska, finländska och svenska livsmedelsbutiker och konsumenterna har i och med det fortsatt tillgång till ett brett utbud av småskaligt och hållbart producerade livsmedel.

Mer information ges vid ett presstillfälle i eftermiddag.