DELA
Foto: Annika Orre
Den nya arbetslöshetsstatistiken från Åsub är fortsatt dyster: coronakrisen har lett till siffror som till och med överträffar recessionsåren på nittiotalet. De mansdominerade branscherna sjöfart och transport är hårdast drabbade.

Arbetslösheten: Sjöfart och transport hårdast drabbade

Arbetsmarknaden på Åland är sämre än under nittiotalets recession, säger Kenth Häggblom, chef för Ålands statistik- och utredningsbyrå, och nämner sjöfart och transport som de hårdast drabbade branscherna.