DELA
Foto: Heikki Kotiranta

Antalet storskarvar ökar igen

Sommaren 2023 fanns det nästan 30 000 storskarsvbon i Finland. Häckningsbeståndet i Finland ökade med 14 procent eller cirka 3465 bon. Detta om man jämför med sommaren 2022. Sedan 2015 har antalet storskarvbon varierat mellan cirka 24 000 och 27 000. I år har det alltså skett en ökning.