DELA
Foto: Världshälsoorganisationens hemsida

Antal smittfall i Europa ökar – kan också drabba Finland

I Finland har coronafallen under sommaren legat på en stabil nivå på 10 000–11 000 fall per vecka. I början av sommaren ökade coronaincidensen betydligt i de flesta EU-länder och det är möjligt att smittfallen också ökar i Finland mot slutet av sommaren, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt Världshälsoorganisationen och EU:s smittskyddsverksamhet är de ökade fallen i EU dominerade av omikronvariantens nya undervarianter BA.4 och BA.5.

Nya varianter

Även personer som redan tidigare insjuknat i covid-19 och vaccinerade personer kan insjukna i de varianterna. BA.4 och BA.5 verkar även ta över smittspridningen i Finland. De ersätter därmed BA.1 och BA.2 som dominerat under vintern och våren. Enligt social- och hälsovårdsministeriet är vacciner fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga former av covid-19.

”I förhållande till antalet smittfall har risken att insjukna i covid-19 som kräver sjukhusvård eller att dö i sjukdomen i år varit mångdubbelt mindre än den var 2020 eller 2021. Detta är ett starkt bevis på att vaccinerna skyddar mot allvarliga former av sjukdomen. Det är mycket viktigt att ta den tredje och fjärde vaccindosen i enlighet med rekommendationerna”, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

I juni upphörde social- och hälsovårdsministeriets regelbundna lägesrapporter om coronaepidemin.

Men de fortsätter att kontinuerligt följa upp coronaläget tillsammans med Institutet för hälsa- och välfärd (THL). Även om smittfallen har hållits på en stabil nivå har belastningen på sjukvården minskat i jämn takt under våren och sommaren.

Men i juli har sjukhusintagningarna ökat något. Ökningen kan till stor del förklaras av patienter som lagts in för något annat och också råkar ha corona.

Belastningen på sjukvården är fortsättningsvis liten. Coronarelaterade dödsfall fortsätter att minska i antal och nu är de färre än vad de varit på hela året.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp