DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ännu ingen lösning för Åland

Lantrådet Katrin Sjögren (lib) hördes i dag i riksdagens grundlagsutskott om landskapsreformen och dess påverkan på Åland.

– Vi hade ett ganska omfattande skriftligt utlåtande som jag redogjorde för och presenterade för utskottet, säger Katrin Sjögren.

– Sedan följde diskussion, och det kom ganska många frågor.

Hennes budskap var att det alltjämt saknas en lösning för självstyrelsen och något som neutraliserar konsekvenserna för Åland av den planerade landskapsreformen i riket.

– Det är inte meningen att Åland ska vara ett släpankare när man reformerar på rikssidan, säger Katrin Sjögren.

– Vi har medverkat mycket aktivt till lösningar.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!