DELA
Foto: Kimmo Brandt / Compic

Ändringen av självstyrelselagen godkänd i första behandlingen

Sannfinländaren Leena Meris förslag om att inte öka Ålands grundfinansiering fick inte stöd av någon annan än den sannfinländska gruppen när riksdagen röstade om saken strax efter 13 idag.
Det här betyder att den första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Leena Meri, sannfinländare, föreslog att avräkningsgrunden ska vara 0,42 procent i stället för 0,45 procent. Det här för att ändringen av självstyrelselagen ska vara kostnadsneutral för staten, enligt Leena Meri.
När riksdagen röstade om förslaget fick det bara stöd av 15 riksdagsledamöter, alla från Sannfinländarna. 159 ledamöter röstade för regeringens proposition medan 25 ledamöter var frånvarande. Ingen röstade blankt. Två av sannfinländarnas ledamöter var frånvarande. Hela den svenska riksdagsgruppen, där Ålands ledamot Mats Löfström ingår, röstade för regeringens förslag.
Nu ska lagförslaget behandlas en andra gång för att sedan lämnas vilande över valet. Den andra behandlingen väntas bli på tisdag. Då röstar man om att endera godkänna eller förkasta lagen.