DELA
Foto: Stefan Öhberg
Representanter från Uppsala universitet redogjorde för tre år av forskning vid Anders Wiklöf-institutet. En paneldiskussion leddes av Claes Elfsberg (från vänster) med panelisterna Eva Tiensuu Janson, universitetets vicerektor, Johan Sundström, forskningsledare och språkvetare Emelie Gustafsson.

Anders Wiklöf-institutet får pengar för tre år till

Anders Wiklöf finansierar tre år till för sitt institut för hjärtforskning. Tillkännagivandet kom i samband med ett seminarium på Ålands lyceum med representanter från Uppsala universitet, där forskningen bedrivs.