DELA
Foto: Stefan Ohberg

ÅMHM lade ner ärende efter att uppgifter ändrats

ÅMHM har de senaste månaderna utrett om Gesterby Mjölk och Haga Kungsgård spridit för mycket gödsel över sina åkrar i oktober 2023. Men trots att myndigheten konstaterat otillåten avrinning och fastän jordbrukaren Kristoffer Lundberg själv rapporterat otillåten gödsling, lägger man nu ner ärendet. Orsaken är att Lundberg korrigerade sina skriftliga uppgifter i efterhand.