DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Allvarliga brister och förseelser” i radions verksamhet

Utredningen av arbetsmiljön på Ålands radio & tv är nu klar och presenterades i stora drag av styrelsens ordförande Magnus Lundberg (C) och tf vd Björn Kalm torsdag förmiddag. Utredarna har enligt styrelsen inte kunnat styrka att sexuella trakasserier har förekommit, men däremot att det förekommit ”andra former av allvarliga brister och förseelser i verksamheten”.

”T ex har man kunnat konstatera att det förekommit konflikter som inte har hanterats på ett korrekt sätt, olämpligt språkbruk, samarbetssvårigheter, osakligt agerande och bristande ledarskap”, heter det i pressmeddelandet från styrelsen.

Styrelsen utlovar att man ska höra de berörda och fatta de beslut som behövs för att förbättra arbetsklimatet på ÅRTV. Man flaggar för att det behövs ”omfattande åtgärder för att få bukt med de problem som funnits och som nu lyfts fram”.

Styrelsen har beslutat att inte offentliggöra utredningen, med hänvisning till att den innehåller känsliga uppgifter om enskilda anställdas hälsotillstånd och privatliv.

Nya Åland publicerade i början av maj en rad vittnesmål från anställda på radion om mobbning, dåligt arbetsklimat och klickbildning. En anställd skickade vid samma tid en anmälan mot radion och redaktionschefen till regionförvaltningsverket.

Läs mer i måndagens Nya Åland.