DELA
Foto: Stefan Öhberg

Allvarlig brist i lagen

Ålands diskrimineringslag följer inte FN-konventionen.

Funktionsnedsättningsrådet har nu vänt sig till diskrimineringsombudsmannen.
I maj gavs en historisk dom i Sverige då Vara kommun dömdes till skadestånd för att inte ha anpassat en skola för en elev med funktionshinder. Skaraborgs tingsrätt hänvisade till diskriminineringslagen som bygger på FN-konventionen. Den säger bland annat att det är diskriminering om man inte vidtar åtgärder för att erbjuda en skälig tillgänglighet för en person med funktionsnedsättning. Det säger däremot inte Ålands diskrimineringslag.

– En betydande brist, konstaterar rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland i en skrivelse till diskrimineringsombudsmannen.

– För att leva upp till FN-konventionens stadgande och för att främja utvecklingen av den enskildes rätt till likabehandling på Åland bör underlåtenhet att göra skälig eller rimlig anpassning införas som diskrimineringsgrund i landskapet Ålands diskrimineringslag.

Rikets lag stadgar om att till exempel skolor, arbetsgivare och alla som erbjuder varor eller tjänster ska göra de anpassningar som behövs så att en person med funktionsnedsättning kan få utbildning, jobba och uträtta sitt ärende på lika villkor som alla andra.