DELA
Foto: Stefan Öhberg
De två kvinnorna som nekades att viga sig hos Statens ämbetsverk har fått en ursäkt och ekonomisk gottgörelse.

Statens ämbetsverk diskriminerade samkönat par

När en vigselförrättande tjänsteman vid Statens ämbetsverk på Åland nekade att viga ett samkönat par i våras vände sig paret till diskrimineringsombudsmannen.