DELA
Foto: Stefan Öhberg

Statens ämbetsverk diskriminerade samkönat par

När en vigselförrättande tjänsteman vid Statens ämbetsverk på Åland nekade att viga ett samkönat par i våras vände sig paret till diskrimineringsombudsmannen.
Det slutade i ett förlikningsavtal där paret fick en ursäkt och 3 000 euro var.

Robin Harms, specialsakkunnig på Diskrimineringsombudsmannens byrå i Helsingfors, berättar: