DELA
Foto: Stefan Öhberg

Allt fler unga utan jobb

Arbetslösheten ligger nu på 13,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter sedan april. Antalet permitterade har minskat, men antalet arbetslösa har ökat. Värst ser det ut för personer under 25 år, där ligger arbetslösheten på 20,7 procent.
Åsub har levererat färsk statistik för arbetslösheten. I maj var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 13,4 procent, för ett år sedan låg det på 3,2 procent. I jämförelse med situationen under våren har antalet arbetssökande nu ökat i jämförelse med i april, men ökningen har inte varit lika kraftig mellan april och maj som ökningen mellan mars och april.

I reda tal handlar det om 2 848 personer som registrerat sig som arbetssökande. Där inkluderas alltså både permitterade och arbetslösa samt personer som anmält sig som arbetssökande men fortfarande har ett arbete. Här ingår även personer som ligger utanför arbetskraften och personer i olika sysselsättningsåtgärder.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!