DELA
Foto: Stefan Öhberg
De hemundervisade barnen, nästan utan undantag hitflyttade från Sverige, blir allt fler på Åland. Hemundervisning bygger på att någon av föräldrarna undervisar barnen och inlärningsformen är individuell. Bilden togs 2013 när Nya Åland skrev om den nya trenden.

Allt fler barn hemundervisade

Gruppen hemundervisade barn på Åland växer så det knakar. 2012 fick åtta barn hemundervisning, vid terminsstarten i höstas hade antalet växt till 67.