DELA
Foto: Erkki Santamala
HUR MÅNGA? Hur många kommunvapen finns kvar på Åland om fem år? Och skall den/de nya stora kommunerna få nya vapen eller ta över något existerande? Frågan är kanske för tidigt väckt, men lär bli aktuell i sinom tid.

Alla kommuner budgeterar minus

Enligt en färsk rapport från Åsub budgeterar samtliga kommuner minusresultat för 2021, och sammanlagt hägrar ett förlustresultat på över 15 miljoner euro för Ålands kommuner vid årets slut.