DELA
Foto: Päivi Mattila

Alfågeln ur trafik hela nästa vecka

Kaoset i skärgårdstrafiken fortsätter. Ålandstrafiken meddelar på torsdagsmorgonen att Alfågeln är ur trafik även hela nästa vecka, åtminstone till och med söndagen den 3 juli, och med stor risk för förlängning.

Kedjan av ersättande trafik är som följer: Viggen på linjen Hummelvik-Torsholma, Odin på anslutande linjen Åva-Osnäs och Ejdern i stället för Odin på Tvärgående linjen.

”Flytt av fartyg görs på kapacitetsmässiga grunder och beroende på om fartyget är anpassat för linjens färjfästen och farleder”, skriver Ålandstrafiken.

På linjen Brändö-Kumlinge trafikerar Svärtan i dag torsdag fram till ankomst på Lappo klockan 12.45. Därefter avslutas trafiken helt. Kumlinge och Enklinge angörs inte.

Ålandstrafiken utreder möjligheten till persontransport till och från Asterholma och Lappo efter torsdag. Boknings och beställningsturer görs direkt till fartyget Svärtan. Enstaka personbilsplatser på Svärtan reserveras som skärgårdsplatser. Tung trafik är utesluten.

Ålandstrafiken utreder även ytterligare trafik med Svärtan från och med måndag. Informationen uppdateras senast på måndag.